Çeviri için tanıtım

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Güzel Sanatlar Enstitümüz; 01.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Enstitümüzde (3) Tezli Yüksek Lisans (Resim ASD, Heykel ASD, Sinema ve Televizyon ASD) ve (1) Sanatta Yeterlik (Resim ASD-SY) Programı mevcuttur. 

Enstitümüzün, Resim ve Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programları 2017-2018 Bahar Döneminde;

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 2018-2019 Güz Döneminde;

Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise 2019-2020 Güz Döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.