Programlar

Anasanat Dalı

Anasanat Dalı Başkanı ve Öğretim Üyeleri

Yüksek Lisans Programı

Resim

Yard.Doç.Dr. Seniha Ünay Selçuk (Anasanat Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Yıldız Doyran

Prof.Dr. Ferhat Özgür

Yard.Doç.Dr. Lütfi Özden

Yard.Doç.Dr. Burhan Yılmaz

Yard.Doç.Dr. Mehmet Örs


Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Tıklayınız)

Heykel

Doç.Dr. İlker YARDIMCI (Anasanat Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ferhat Kamil SATICI

Yard.Doç.Dr. Suzan Tepe Yılmaz

Öğr.Gör.Dr. Evren SELÇUK

Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Tıklayınız)