Programlar

Anasanat Dalı

Anasanat Dalı Başkanı ve Öğretim Üyeleri

Yüksek Lisans Programı

Resim

Dr. Öğr. Üyesi Seniha ÜNAY SELÇUK (Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Yıldız DOYRAN

Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR

Doç. Dr. Burhan YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS


Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı (Tıklayınız)

Heykel

Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI

Dr. Öğr. Üyesi Suzan TEPE YILMAZ

Öğr. Gör. Dr. Evren SELÇUK

Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Tıklayınız)