Vizyon ve Misyon


VİZYON 

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde uygulanacak programların mezun profili; ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerinden beslenebilen, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, etik değerlere  bağlı, yenilikçi, yapıcı ve yaratıcı yönüyle, nitelikli akademik yapılanma ve çalışma ile ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunabilecek bir kişiliği öngörmektedir. Böylece, üniversitemizin misyon ve vizyonunun sürdürülmesi, üniversitemizin lisansüstü eğitimde tercih edilen bir çekim merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.

 

MİSYON

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, bilim ve sanatın işbirliğini öngören yöntem ve uygulamalarla birikimlerini çağdaş bir çizgide buluşturan, Türk ve dünya sanatına yön vererek alanına katkı sağlayan bir kurum olmayı misyon edinmiştir.