Komisyonlar

 Kalite Komisyonu Komisyon/Kurul Görev Tanmları
Prof.Dr. Ferhat Kamil SATICI Enstitü Müdürü  Başkan

 

 

Enstitü Müdürlüğümüzün kalite süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 Doç.Dr. Burhan YILMAZ Enstitü Müdür Yardımcısı Üye
 Yalçın YALÇIN Enstitü Sekreteri Üye
 Cevher Gözmen ÇETİN Öğrenci (Resim Anasanat Dalı) Üye


Bologna Komisyonu
Komisyon/Kurul Görev Tanmları 
 DoçDr. Lütfi ÖZDEN Enstitü Müdür YardımcısıBaşkan 

 

 

 Enstitü Müdürlüğümüzün Bologna süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 Prof.Dr. Ayla KANBUR Radyo,Televizyon ve SinemaAnasanat Dalı Başkanı Üye
 Doç.Dr. İlker YARDIMCI Heykel Anasanat Dalı Başkanı Üye
 Dr.Öğr.Ü. Seniha ÜNAY SELÇUK Resim Aansanat Dalı Başkanı Üye