Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü                                            Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI              ferhatkamilsatici@duzce.edu.tr 
 Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Burhan YILMAZburhanyilmaz@duzce.edu.tr
 Resim Ana Sanat DalıDr. Öğr. Üyesi Seniha ÜNAY SELÇUK                     senihaunay@duzce.edu.tr
 Heykel Ana Sanat Dalı Doç. Dr. İlker YARDIMCIilkeryardimci@duzce.edu.tr
 Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı                          Prof. Dr. Ayla KANBURaylakanbur@duzce.edu.tr