Yönetim Kurulu

Enstitü MüdürüProf. Dr. Ferhat Kamil SATICI ferhatkamilsatici@duzce.edu.tr 
 Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Burhan YILMAZ      burhanyilmaz@duzce.edu.tr 
 Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. E. Yıldız DOYRANeyildizdoyran@duzce.edu.tr 
 Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜRferhatozgur@duzce.edu.tr 
 Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Serdar YILMAZ serdaryilmaz@duzce.edu.tr