Formlar


1-Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

2-Ders Kayıt Formu

3-Özel Öğrenci Kayıt Formu

4-Ders Ekle-Bırak Formu

5-Ders Saydırma İşlem Formu

6-Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

7-Yatay Geçiş Başvuru Formu

8-Farklı Enstitüden Ders Alma

9-Tez Danışmanı Atama Formu (Önce Form:11'i doldurunuz)

10-Tez Danışmanı Değişiklik Formu

11-Tez Danışmanı Belirleme Tercih Formu (Öğrenci ve ASD tarafından) (YL için-en geç-öğrencinin 1.dönemi sonunda, SY ve Doktora için-en geç-öğrencinin 2.dönemi sonunda doldurulup teslim edilmelidir.)

12-Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu (2 Sayfa) (Öğrencinin en geç 2.dönemi sonunda doldurulup teslim edilmelidir.)

 

13-Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Konusu Öneri Formu (3 Sayfa) (Öğrenci, birden fazla tez konu önerisi sunabilir. Her konu önerisi için ayrı form doldurulur.)

14-Tez Konusu Değişiklik Formu

15-Tez Orijinallik ve Savunulabilirlik Beyan Formu

16-Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanak Formu

17-Tez Savunma Jürisi Atama Formu

18-Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

19-Farklı Anasanat Dalından Ders Alma Formu

20-Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu (Dijital tez kopyası içine imzalı nüsha eklenmemelidir)

21-Tez Teslim Formu (Savunma Öncesi)

22-Tez Teslim Formu (Savunma Sonrası)

23-Ders Telafi Formu

24-Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

25-Yeni Ders Öneri Formu (Türkçe)

26-Yeni Ders Öneri Formu (İngilizce)

27-Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

28-Harç İadeleri Formu

29-Not Bildirim Formu

30-Not Değişiklik Formu

31-Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Formu

32-Araştırmacı Taahhütnamesi (Etik kurul için)

33-Milli Eğitime Bağlı Okullarda Anket ve Araştırma Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Earged Araştırma Kriterleri

34-Seminer Dersi Sunumu Duyuru Formu

35-Seminer Dersi Değerlendirme ve Toplantı Tutanağı (2 sayfa)

36-Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenci Listesi Formu

37-Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Formu

38-Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı

39-Tez Yazım Kontrol Listesi Formu (2 sayfa) (Güncelleme 21.05.2020)

40-Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Ek Süre Talep Formu (13.06.2020)

41-İntihal Kontrol Talebi Formu (Güncelleme: 12.07.2020)

TEZ SAVUNMASINA HAZIRLANMA YÖNERGESİ (Güncelleme 14.05.2020)