TEZ ÖĞRENCİLERİ VE DANIŞMALARININ DİKKATİNE - İNTİHAL RAPORLARI HAKKINDA

14 Tem

1- Tez öğrencisi; tez yazımı, kılavuzu, savunma sınavı, intihal raporu vb. gibi tez konuları ile ilgili her türlü konu hakkında sadece danışmanından bilgi almak zorundadır. Tez öğrencisi, tez danışmanına tabidir. Bu etik kural gereği, tez öğrencisinin, doğrudan Enstitümüzden bilgi almak üzere başvurusu kabul edilmeyecektir.

2- Tez danışmanı, tez ile ilgili her türlü konu (tez yazımı, kılavuzu, savunma sınavı, intihal raporu vb.) hakkında (resmi veya şifahen) bilgi talebini, ilk olarak kendi ABD/ASD başkanlığına yapacak; ABD/ASD başkanlığı da Enstitümüzden bilgi talep edecektir.

3- Tez öğrencisinin; tez danışmanının bilgisi dışında hareket etmesi, yönetmelik ve etik kurallar gereği kabul edilmeyecektir.

4- D.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. maddesi 2. bendine istinaden, Tez Savunma Sınavında, sadece Güzel Sanatlar Enstitümüzün alacağı intihal raporları geçerli olacaktır. Başka enstitüler veya kişiler vasıtasıyla alınan raporların hiçbir resmi geçerliliği olmadığı herkes tarafından bilinmelidir.

5- Tez çalışmasının, kontrol amaçlı intihal raporunu almak amacı ile öğrenci ya da danışman tarafından herhangi bir sisteme yüklenmesi sakıncalıdır. Yüklenen çalışmalar genellikle hatalı yüklenmekte, bu nedenle tezler savunma aşamasına geldiğinde Enstitümüz tarafından alınan intihal raporlarındaki benzerlik oranı oldukça yüksek bir rakamda çıkabilmekte ve bu durum öğrenci mağduriyetine sebep olmaktadır.

6- Kontrol amaçlı intihal raporu, öğrencinin tez yazım süreci devam ederken danışmanın isteği ve onayı doğrultusunda, 07.07.2020 tarihli EYK Kararlarına istinaden sadece Enstitümüz tarafından alınacaktır.

7- Tez çalışmasının, kontrol amaçlı intihal raporunun alınabilmesi için öğrenci ve danışman tarafından07.07.2020 tarihli EYK kararı ile hazırlanan Form: 41 doldurularak ASD/ABD başkanlığı üzerinden Müdürlüğümüze iletilecektir.

8- Tez yazımı süresince kontrol amaçlı alınan intihal raporlarının, Tez savunma sınavında resmi bir geçerliliği olmayacaktır.

9- Tez yazımı sonlandıktan sonra, danışman ve öğrenci tarafından doldurulan gerekli formlarla birlikte (bkz. Tez Savunmasına Hazırlanma Yönergesi) ABD/ASD Başkanlığının savunma sınavı talebi ile Müdürlüğümüze resmi başvurusu sonrasında, Enstitümüzün yeniden alacağı intihal raporu, sınavda resmi olarak geçerli olacak ve savunma sınavı jürilerine Enstitü tarafından iletilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

NOT: İlgili formlar ve yönerge, Enstitü web sitemizin Öğrenci>Formlar sayfasında yer almaktadır.