TÜM AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE-ORCID NUMARASI HAKKINDA

14 Haz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacı ile bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tüm lisansüstü öğretim öğrencilerimiz ile tüm akademisyenlerimizin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınlarını ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.


Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.
 
ORCID Numarası almak için https://orcid.org/register adresinden kayıt olunması gerekmektedir.