TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK SÜRE TALEP FORMU

13 Haz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı kararı gereğince; MADDE 35-(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” 

Söz konusu karar gereği Müdürlüğümüz tarafından ek süre talep formu hazırlanmıştır. Enstitümüz web sayfasında, üst menüden Öğrenci>Formlar sayfasındaki Form:40'ın ek süre talebinde bulunacak öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak tez danışmanına iletilmesi gerekmektedir.

http://gse.duzce.edu.tr/Sayfa/10390/formlar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200610-12.htm