YÖK AÇIKLAMASI-COVID-19 Nedeni ile Değişen Eğitim-Öğretim Süreci

02 Nis

Enstitümüzde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için kayıt dondurma başvuruları 10 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edilecektir.

Lisansüstü öğrenciler ve tez konusu ile ilgili YÖK'ün açıklaması aşağıda yer almaktadır:

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

1- Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına;

2- Bununla birlikte lisansüstü eğitimde TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERİN;

    a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

    b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

    c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve  muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine,

3- Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.