2019-2020 BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI

12 Şub

2019-2020 BAHAR YARIYILI 

Ders Kayıtları, Danışman Onayları ve Harç Ödemeleri 10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Danışman Onayları: 10-16 Şubat 2020 

Derslerin Başlama Tarihi: 17 Şubat 2020

Ders EKLEME/SİLME Tarihi: 19-21 Şubat 2020

Özel Öğrenci Başvurusu : 24-28 Şubat 2020

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSU HAKKINDDEĞİŞEN YÖNETMELİK MADDESİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin 1. Fıkrası 22 Kasım 2019 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”

Hükmü uyarınca Enstitümüzden 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Özel Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Herhangi bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmayan öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilememektedir.

YÖNETMELİK:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-7.htm

YÖK'ÜN YAZISI için tıklayınız

Ders kaydınızı yapmadan önce lütfen aşağıdaki bütün bilgilendirmeleri okuyunuz.

Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programları 

•          Öğrenci katkı payı / öğrenim gideri bedeli borcunuz olup olmadığını ders seçme ekranından kontrol ediniz, ödenmediği takdirde Danışmanınız derslerinizi onaylayamaz. 

•          Tezli yüksek lisans öğrencileri 4. dönemden sonra, Sanatta Yeterlik öğrencileri ise 8. dönemden sonra harç ödemeye tâbi olurlar. Daha önce ödenmemiş harç tutarınız var ise sisteme yansıtılmış olacaktır. 

•          Öğrenci katkı payı / öğrenim gideri bedelini T.C. Kimlik numaranız ile Türkiye Halk Bankası ATM veya şubelerine yatırmanız gerekmektedir. (Eski dönemlerde olan EFT ya da Havale işlemi ile harç ödeme işlemleri artık yapılmamaktadır. Yapılan ödemeler sistem tarafından algılanmadığı için iade edilecektir.)

 •          “Sanatta Yeterlik+Tez Önerisi”, "Seminer" “Uzmanlık Alan” ve “Yüksek Lisans Tezi” dersleri; tez danışmanı olan öğretim üyeleri adına açılmış olanlar seçilmelidir.

 •          Bilimsel Hazırlık öğrencileri danışman ve Anasanat Dalı Başkanlığı’nın ders önerileri doğrultusunda ders seçimi yapmalıdır.

 •    Özel Öğrenciler; ilgili ders  sorumlusunun kabulü ve  Anasanat Dalı Başkanlığı'nın Enstitü Yönetim Kurulu'na önerisi ile ders kaydı yaptırabilir.

•          2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dâir Karar Uyarınca; Yüksek Öğretim Kurumlarında birden fazla programa kaydı olan öğrenciler (Lisans Eğitimi, Açıköğretim pasif olsa bile) ikinci ve sonraki kayıt yaptırdıkları programların katkı paylarını ödemek zorundadır.