GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV SONUÇLARI

12 Eyl

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Sınav Sonucu

Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Sınav Sonucu

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Sınav Sonucu

Radyo, Televizyon ve Sinema  Anasanat Dalı Sinema ve Televizyon Programı Yüksek Lisans Sınav Sonucu